Artículo Webs accessibles amb aplicacions 2.0
RESUMEN ARTíCULO

En l'escola inclusiva del segle XXI, l'ús de les TAC i el treball cooperatiu esdevenen primordials, perquè ens ofereixen moltes possibilitats didàctiques i competencials. D'aquí neix el nostre repte: sensibilitzar, potenciar i difondre l'accessibilitat web i també les noves aplicacions 2.0. Es tracta, doncs, de dissenyar i crear, ja des de l'escola, webs accessibles a tothom, amb l'objectiu d'aconseguir més igualtat també en la nostra font principal d'informació digital.FORMATOS DISPONIBLES
$ 59,36
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL
    La Galera SAU, Editorial / Cruïlla, Editorial / Combel Editorial / Camacho Molina, Tomàs