Artículo Visió sincrònica sobre didàctica de la literatura.
RESUMEN ARTíCULO

L'article parteix de l'anàlisi del lloc que ocupa la literatura en els nous dissenys curriculars per a la Secundària, en contrast amb els programes encara vigents. A continuació s'estudia l'avantatge o inconvenient que pot suposar el tractament paral·lel de la llengua i la literatura. Finalment, es revisen i es proposen enfocaments i procediments en els tres aspectes de la literatura destacats en el Disseny Curricular.FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'ensenyament de la literatura, avui
OPINIÓ
Intercanvi