Artículo Ús lingüístic i reflexió metalingüística en l'ensenyament i l'aprenentatge de segones llengües.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es fan algunes consideracions generals sobre l’espai de l’activitat metalingüística en l'ensenyament i l’aprenentatge de la L2 a partir del marc elaborat per E. Bialystok per donar raó dels coneixements i les habilitats implicats en l’ús lingüístic En contra del que es planteja des d'alguns enfocaments didàctics, s'hi afirma la insuficiència de Tus de la llengua en l'ensenyament i aprenentatge de la L2 i la necessitat que aquest ús s'acompanyi d'activitats de reflexió metalingüística.

AUTORES
Guasch Boyé, Oriol


FORMATOS DISPONIBLES
$ 112,87