Artículo Una radionovel·la a l'aula d'acollida: Proposta d'ensenyament-aprenentatge a L2
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, hi presento una seqüència didàctica realitzada en una aula d'acollida de primària i centrada en l'expressió oral d'un grup d'alumnes nouvinguts que estan començant a aprendre català. Aquest context concret esdevé un escenari interessant per a l'observació de les possibilitats de reflexió sobre la llengua nova i dels instruments que ajuden l'alumnat a adquirir criteris d'avaluació i autoavaluació. L'exemple didàctic sobre el treball de la llengua oral permet observar com les característiques que la fan diferir de la llengua escrita condicionen la pràctica docent, així com l'ensenyament i l'aprenentatge de l'alumnat en la producció de textos orals propis i, en conseqüència, condicionen també la manera d'avaluar-los.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94