Artículo Una escola per aprendre
RESUMEN ARTíCULO

Tal com planteja Zygmunt Bauman en la seva obra Els reptes de l’educació en la modernitat líquida, l’escola necessita una transformació profunda per tal d’educar els nois i les noies en els valors i les competències que demanda una societat en canvi continu.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04