Artículo Un projecte d'escriptura a partir dels paratextos: els catàlegs editorials.
RESUMEN ARTíCULO

Per paratextos entenem tota la informació que envolta el llibre i que no és pròpiament el text literari. En el cas de la literatura per a infants i joves, els paratextos funcionen com una ajuda que facilita informacions sobre el llibre abans d'iniciar-ne la lectura. Aquest article proposa un projecte de lectura i escriptura a partir d'un paratext concret: el catàleg.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72