Artículo Teoria i descripció en l'anàlisi gramatical.
RESUMEN ARTíCULO

L'estudi del llenguatge en el marc d'una gramàtica escolar ha de conjuminar adequadament el conjunt de coneixements que integren l'àmbit de la disciplina amb un tractament entenedor de les dades objecte d'anàlisi. En aquest treball es presenten una sèrie de fenòmens que han estat determinats per a la construcció del model d'oració que maneja habitualment la gramàtica moderna: la jerarquia, l'el·lipsi i les relacions sintàctiques a distància. Aquest model, malgrat el seu grau d'abstracció, contribueix, com a contrapartida, a regularitzar els patros sintàctics i a proporcionar una visió relativament simple d'un conjunt aparentment heterogeni de construccions.

AUTORES
Hernanz Carbó, M. Lluïsa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72