Artículo Selecció i transmissió terminològica a l'ensenyament primari
RESUMEN ARTíCULO

La selecció i transmissió de la terminologia que es descontextualitza en el currículum de l'ensenyament primari vol proporcionar l'etiquetatge necessari i suficient perquè el professorat i l'alumnat puguin plantejar i solucionar les situacions d'ensenyament-aprenentatge i les de comunicació que la vida escolar comporta. Així, en aquest article s'ofereix una explicitació de continguts terminològics que es focalitza en dos blocs designatius diferents: els termes d'abast general i generalitzador -vàlids per a totes les àrees i situacions de comunicació- i les assignacions d'àmbit específic i concretitzador -pertinents a cada una de les àrees del currículum

AUTORES
Comet Segú, M. Cinta


FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94