Revista REVISTA GUIX - 365 (JUNY 10)- LES FUNCIONS ACTUALS I FUTURES DE LA DIRECCIÓ
COLECCIONES: Revista Guix
ISSN: 0213-8581


FORMATOS DISPONIBLES
$ 407,32
Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Les funcions actuals i futures de la direcció fun i processos organitzatius.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL