Revista REVISTA ARTICLES - 079 (OCTUBRE 18) - Clàssics a l'aula Els clàssics a la secundària obligatòria
COLECCIONES: Revista Articles
ISSN: 1133-9845


FORMATOS DISPONIBLES
$ 509,25

Els clàssics a la secundària obligatòria

Contenidos de la revista
Monografia: Clàssics a l'aula
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions