Artículo Reptes, conflictes i noves oportunitats per a la família.
RESUMEN ARTíCULO

No hi ha dubte que la família ha canviat d'imatge en la societat actual: mares o pares que eduquen les seves criatures en solitari, parelles que hi aporten fills i filles d'unions anteriors per formar una nova família, parelles que adopten o que acullen infants, parelles homosexuals, famílies d'altres cultures i races, etc. Aquests canvis visibles van acompanyats d'uns altres que són més ½intangibles+ i que poden passar desapercebuts per a la majoria. Això no obstant, aquests canvis són els que afecten la naturalesa de les relacions familiars i dibuixen el nou paper que desenvolupa la família en la societat actual. La família necessita suports per afrontar els nous reptes plantejats i, d'aquesta manera, aprofitar les oportunitats de canvi que se li ofereixen.

AUTORES
Rodrigo López, María José / Máiquez Chaves, M.ª Luisa / García Ruiz, Marta / Rodríguez Suárez, Guacimara
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 62,99
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Relació amb les famílies
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL