Artículo Reflexions sobre fonètica correctiva.
RESUMEN ARTíCULO

L'objectiu d'aquest article és reflexionar sobre les dificultats que planteja la correcció fonètica a professors i a alumnes i alhora oferir una metodologia que pugui ajudar a resoldre alguns problemes que sovint es repeteixen en l'aprenentatge de la pronunciació d'una segona llengua. Intentem explicar les nocions bàsiques per a l'adquisició d'una bona pronunciació, els factors que afavoreixen o que dificulten aquest procés d'aprenentatge i els processos i les estratègies que se segueixen. Senzillament, ens agradaria ser un punt de referencia per a totes aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva, s'interessen per aquesta qüestió.

AUTORES
Bau Gargallo, Montserrat / Pujol Canal, Montserrat / Rius Escudé, Agnès


FORMATOS DISPONIBLES
$ 47.87