Resumen del libro

L’escola no comença ni acaba en ella mateixa. El que es viu a casa condiciona d’una manera important la vida escolar de filles i fills. La relació pares-fills, el grau de confiança mútua, el temps compartit, l’educació en la responsabilitat o el vincle afectiu que s’estableix entre pares i fills influeix i molt en l’actitud envers l’estudi.

L’autor ens explica com organitzar la vida a casa, com enfocar diversos aspectes de la relació amb els fills i filles que els ajudaran de manera directa i també indirecta a millorar el rendiment escolar.

El llibre neix d’un estudi fet amb la col·laboració d’un miler d’estudiants i prop d’un miler de mares i pares de diversos centres de Catalunya. Ara se’n presenten les conclusions de forma clara i entenedora, però amb una força incontestable. Veurem què podem fer i com ho podem fer des de casa per tal que els nostres fills i filles siguin més feliços i puguin donar el millor en els estudis.

El llibre inclou un capítol dedicat als fills: «45 idees per a l’estudiant», amb orientacions en les tècniques bàsiques per estudiar millor.