Artículo Polítiques educatives per a la millora de l'èxit educatiu: el cas de Portugal 
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta un resum de les mesures de política educativa que s’estan desenvolupant i implementat des de l’any 2015 a Portugal. En aquell context, es van escollir com a eixos prioritaris el combat contra el fracàs escolar, per la via de la millora dels aprenentatges, la inclusió i la promoció de la ciutadania activa. La centralitat del currículum en aquestes mesures és un element crític per tal que tot l’edifici educatiu convergeixi en una resposta sistèmica i coherent.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04