Artículo Polítiques de suport a les famílies.
RESUMEN ARTíCULO

La manca d'inversió en política familiar és un fet consumat al nostre país. L'Estat espanyol es troba a la cua en prestacions per a les famílies. A més d'una manca d'inversió, es detecta com les llars benestants es veuen més afavorides per les principals mesures de suport a les famílies que no pas aquelles de condició més modesta.

AUTORES
Oliver Pérez, Esther / Gómez González, Aitor / Flaquer Vilardebò, Lluís
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 59,36
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Noves cultures de criança
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR