Artículo Pautes i estratègies per al desenvolupament curricular. Procediments comuns i capacitats bàsiques.
RESUMEN ARTíCULO

Una de les preocupacions més debatudes en tot l'ensenyament secundari obligatori és el nivell de coneixements que els alumnes i les alumnes assoleixen en acabar l'etapa. A l'IES Mollet, de Mollet del Vallès, aquesta problemàtica es va fer palesa arran dels resultats de l'avaluació inicial portada a terme amb l'alumnat de primer de batxillerat, que hi accedia de la primera promoció de l'ESO.

AUTORES
Sáez Gordo, Juan Alberto
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: Ciències Experimentals
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL