Artículo Parlem de l'adverbi. Els conceptes gramaticals dels alumnes de l'ESO.
RESUMEN ARTíCULO

L'article descriu un treball indagatori sobre les representacions gramaticals dels alumnes de secundària, concretament sobre la categoria adverbi, i sobre les dificultats amb què es troben a l'hora de conceptualitzar-lo. S'hi analitzen també fragments d'entrevistes que permeten observar els moments en què els nois i les noies posen de manifest la consciència metalingüística a partir de la interacció i l'ús de la llengua privada com a reguladora del pensament.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72