Artículo Model de gestió de les polítiques locals d'atenció a la infància 0-3.
RESUMEN ARTíCULO

Per convertir un objectiu polític i una eina tècnica en un sistema públic d'atenció a la ciutadania, és imprescindible que hi hagi un model de gestió. El model de gestió és el que articula totes les peces i n'assegura la sostenibilitat econòmica, la coherència i l'homogeneïtat, com també la consistència organitzativa a llarg termini. En el cas dels serveis d'atenció a la infància de zero a tres anys i a les seves famílies, aquesta qüestió és la que està més poc treballada i és també la que provoca més maldecaps als responsables locals. Així doncs, el treball de camp s'ha centrat, amb una intensitat especial, en l'àmbit de la gestió.

AUTORES
Serra Martín, Albert
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Nadal en una societat pluricultural.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La LOE i les seves implicacions
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
WEB: ESPAI D'OPINIÓ
GUIX DOS
RECULL