Artículo Mecanismes de regulació de les activitats textuals.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta diferents formes i instruments de regulació (interns, externs i locals) en el curs del desenvolupament de seqüències didàctiques d'expressió escrita. Els autors fan referència al mateix procés de producció i millorament dels textos dels alumnes (pre-text), a la incidència dels textos autèntics en l'aprenentatge de les característiques dels diversos gèneres discursius, a la utilitat de les pautes de control i a la de les activitats locals (relacions entre frases, etc.), com a camins cap a la interiorització dels coneixements i cap a l'autoregulació del procés de producció escrita.

AUTORES
Schneuwly, Bernard / Bain, Daniel


FORMATOS DISPONIBLES
$ 46,79