Artículo Matemàtiques des d'un punt de vista constructivista o constructivisme des d'un punt de vista matemàtic?
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, es presenten exemples i finalment s'amplia la idea de les matemàtiques des d'un punt de vista constructivista, en el sentit que la línia constructivista per a l'ensenyament de les matemàtiques necessita també, i bàsicament, definir uns continguts clars que són donats des de les matemàtiques.

AUTORES
Barba Uriach, David
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Construir coneixements matemàtics
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL