Artículo L'«oral» s'ensenya! Prolegòmens per a una didàctica de la producció oral.
RESUMEN ARTíCULO

A partir de l'anàlisi dels objectius i de l'ensenyament de la llengua materna i diferenciant-se de les investigacions existents sobre l'ensenyament de l'oral, aquest article avença una sèrie de conceptes que fonamentarien una didàctica de la llengua oral: l'objectiu de l'ensenyament de l'oral és transformar la relació dels alumnes amb la seva pròpia producció lingüística fent-la més conscient i voluntària; l'ensenyament de l'oral s'ha de fer a partir de gèneres orals públics i relativament formals, clarament delimitats i descrits en models didàctics explícits; l'ensenyament es fa mitjançant seqüències didàctiques que uneixen la producció de textos orals en situacions de comunicació amb l'anàlisi, l'observació de textos orals, la definició de criteris per a la producció i activitats d'exercici i d'automatització d'alguns aspectes de la producció lingüística.

AUTORES
Dolz Mestre, Joaquim / Schneuwly, Bernard / De Pietro, Jean François / Moro, Christiane / Kaneman-Pougatch, Massia / Zanh, Gabriella / Erard, Serge / Haller, Sylvie / Dufour, Janine


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72