Artículo Llengua, cultura i identitat: tres reflexions.
RESUMEN ARTíCULO

El concepte cultura ha sofert múltiples mutacions, des del plantejament cosmopolita i il·lustrat de la França del segle XVIII fins als corrents de l'antropologia cultural anglosaxona posteriors a la Segona Guerra Mundial, tot passant per la noció de Volkgeist del romanticisme alemany del segle XIX. En aquest marc general, es descriuen les relacions entre llengua i cultura per al cas català, i alguns dels reptes plantejats en l'actualitat per a la pervivència de la cultura catalana, com ara la globalització i la nova immigració.

AUTORES
Alcoberro Pericay, Agustí


FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES