Artículo Llars de criança: educar la petita infància
RESUMEN ARTíCULO

Quin sentit té que en la nostra societat, en ple segle xxi ens preguntem si els serveis a la petita infància són serveis socials o educatius? Per què ens entestem a encapsular i etiquetar les necessitats de les persones segons el perfil professional de les persones que les atenen o del servei públic al qual pertanyen?FORMATOS DISPONIBLES
$ 62,99