Artículo Les TIC en les seqüències didàctiques de llengua i literatura
RESUMEN ARTíCULO

L'article ressegueix algunes de les aportacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les seqüències didàctiques de llengua i literatura. El sorgiment d'un context comunicatiu i d'interacció nou, la proliferació de tipus nous de fonts d'informació i les possibilitats noves de creació de comunitats de docents són les línies principals que s'hi desenvolupen. Com a exemplificació d'aquestes línies emergents, s'hi ofereix l'anàlisi d'una seqüència didàctica que aglutina algunes de les aportacions esmentades.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94