Artículo Les històries de vida lingüística i les narratives visuals Les representacions dels mestres de formació inicial sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article mostra l’evolució de les creences dels estudiants del grau de Mestre de Primària de la Facultat de Formació del Professorat, de la Universitat de Barcelona, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua anglesa. La comparació dels resultats de les anàlisis de textos narratius, les històries de vida lingüística, escrites per un grup d’estudiants al primer curs dels seus estudis de grau, i de narratives visuals, fetes pels estudiants de la Menció de Llengües Estrangeres al quart curs, revela l’impacte dels estudis de grau en relació amb diferents aspectes metodològics i amb la definició del perfil del mestre de llengües estrangeres.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94