Artículo Les escoles com a organitzacions saludables
RESUMEN ARTíCULO

El concepte d’organitzacions saludables s’ha anat desenvolupant al final del segle xx i l’inici del xxi des de la psicologia de la salut ocupacional i la psicologia positiva. Es tracta de posar el focus d’atenció de l’organització en la millora de la qualitat de la vida laboral i de protegir i promoure la seguretat, la salut dels integrants i, en definitiva, el benestar de tots els col·laboradors (Salanova, Martínez i Llorens, 2014).FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04