Artículo Les biblioteques escolars. La visió municipal.
RESUMEN ARTíCULO

Fomentar l'interès per la lectura entre els nens i les nenes, ser capaços de transmetre'ls la importància que té per a la seva formació l'apropament als llibres, no només des de la vessant acadèmica, sinó també per totes les sensacions i emocions que els llibres els poden aportar, són, sens dubte, reptes que totes les administracions que estem vinculades amb el món educatiu compartim amb el professorat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 35,03
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Biblioteques escolars «puntedu».
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL