Artículo L'avaluació dels aprenentatges lingüístics: una aproximació inicial
RESUMEN ARTíCULO

L'article s'inicia amb una aproximació al concepte d'avaluació dins l'àmbit educatiu per situar-se de seguida en la didàctica de la llengua. S'hi presenten les modalitats d'avaluació principals i s'hi discuteixen quins poden ser-ne els objectes si es tracta d'ensenyar i aprendre llengües. Finalment, s'hi fan unes consideracions sobre els instruments d'avaluació més comuns en aquesta àrea i amb més interès: els que se situen en el procés de producció o recepció lingüística i permeten donar informació valuosa sobre l'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
$ 104,99