Artículo L'avaluació de la llengua oral.
RESUMEN ARTíCULO

L'article integra reflexions i propostes sobre l'avaluació de l'expressió oral, partint de la necessitat de definir clarament què s'entén per expressió oral i de possar en pràctica els conceptes bàsics en el camp de l'avaluació. S'hi discuteix la rellevància del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües en aquest context. L'article és necessàriament de caràcter generalista i, a partir dels criteris i de les recomanacions globals, vol ser rellevant en el camp de les llengües estrangeres i també en el de les llengües primeres i segones dels diferents nivells educatius.

AUTORES
Figueras Casanovas, Neus


FORMATOS DISPONIBLES
$ 45,95