Artículo L’atenció a la salut mental des dels centres educatius
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article s’argumenta, en primer lloc, la necessitat que els centres educatius tinguin entre els seus objectius institucionals la promoció i la prevenció de la salut mental. A continuació es fa un breu repàs dels diferents nivells d’actuació en aquest àmbit que els centres poden tenir en compte en els seus projectes. L’exposició s’organitza a partir dels nivells progressius de prevenció des de les actuacions universals de promoció de la salut fins a les més específiques per a aquell alumnat que ho requereixi. S’afegeix, finalment, un nivell més de prevenció per tal de remarcar la reflexió necessària sobre els possibles efectes no desitjats de determinades actuacions professionals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04