Artículo L'argumentació publicitària: les paraules del desig
RESUMEN ARTíCULO

La comunicació publicitària es caracteritza per la voluntat d'incidir sobre el comportament dels consumidors, tot utilitzant un ventall amplíssim d'estratègies discursives. De vegades, per convèncer els destinataris, la publicitat recorre als esquemes argumentatius clàssics, que es poden visualitzar perfectament en la tria dels connectors i en l'encadenament dels arguments, però, en molts casos, l'orientació argumentativa és menys òbvia i s'ha de detectar en una complexa xarxa d'eleccions expressives que afecten d'una manera subtil el conjunt de l'estructura textual. L'article intenta explicar --amb el suport del cognitivisme i de la teoria de l'argumentació-- el funcionament d'aquesta argumentació implícita, subtil i delicada, tot focalitzant l'atenció en la selecció lèxica, que sovint opera amb el suport d'altres mecanismes expressius, com ara la música i les imatges.FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94