Artículo L'adquisició de la competència literària.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article s'assenyala com durant els anys setanta es generalitza a l'escola l'objectiu d'afavorir la competència literària de l'alumnat. Es fa un panorama de les disciplines que durant la dècada dels vuitanta s'han interessat per la importància, l'adquisició o l'evolució d'aquesta competència a través de l'anàlisi del paper del lector en els textos literaris o dels seus processos psicològics i d'aprenentatge. Finalment s'indica quins principis d'actuació didàctica es desprenen dels coneixements actuals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'ensenyament de la literatura, avui
OPINIÓ
Intercanvi