Artículo La programació dels aprenentatges literaris.
RESUMEN ARTíCULO

Al llarg d'aquestes línies ens proposem dibuixar un mapa que guie el lector entre algunes propostes curriculars desenvolupades prèviament i que exposen models diferents a l'hora de programar els continguts de literatura en l'educació secundària. Comentarem l'eix cronològic, el temàtic i el genèric com a maneres d'organitzar els continguts literaris, i ho farem a partir de propostes concretes.FORMATOS DISPONIBLES
$ 112,87