Artículo La poesia a l'ensenyament actual o l'actual ensenyament de la poesia.
RESUMEN ARTíCULO

L’article exposa com tota defensa de l'ensenyament de la poesia en l'actualitat passa per l'assumpció d’una forma de representar-nos el fenomen literari que os- sumeixi les diverses aportacions del debat teòric que s'ho produït sobre la literatura en els darrers anys. Aquest enfocament reactualitza les justificacions que sobre l'ensenyament de la literatura s'han produït a través del temps, n’eixampla el seu sentit i també ens indico com la noció de gènere, en aquest cas de la poesia, s'ho d’encoixir en una de global de lo literatura.

AUTORES
Balaguer, Josep M.


FORMATOS DISPONIBLES
$ 98,94