Libro La llengua oral a l'escola 10 experiències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
$ 502,52
$ 477,39
$ 271,46
$ 257,89
Resumen del libro
Les qüestions bàsiques de l'ensenyament de la llengua oral. Ofereix un marc teòric que dóna sentit als objectius i als continguts, i deu experiències d'aula vitals i diverses, que incideixen en el currículum perquè tracten sobre què, quan i com ensenyar i com avaluar les activitats.