Artículo La literatura infantil i juvenil: una escala amb passamà.
RESUMEN ARTíCULO

L'article exposa que la literatura dirigida ais infants i adolescents constitueix una bastida per a l’aprenentatge de la comprensió dels textos literaris i revela els pressupòsits socials sobre el que és comprensible a cada edat Les obres pressuposen un lector competent en les característiques culturals pròpies de les societats actuals, estableixen un itinerari de lectura progressivament complex, utilitzen alhora els nous recursos literaris per establir ajudes a la comprensió i evidencien la tensió entre L’evolució dels textos i l’atenció a la possibilitat de comprensió deis lectors. Cadascun d'aquests aspectes és exemplificat amb el resultat d'un estudi sobre narracions infantils i juvenils actuals.FORMATOS DISPONIBLES
$ 47,36