Artículo La literatura a la classe de llengua.
RESUMEN ARTíCULO

Des de fa ja un cert temps (segurament des de la introducció generalitzada de la LOGSE), s'ha anat estenent un cert descontentament entre el professorat de llengua de secundària, pel que fa a la reducció de l'espai de la literatura. La unió de les dues matèries en una sola àrea durant tota la secundària i el batxillerat; la manca d'una assignatura específica obligatòria per a la literatura, i la introducció d'una gran diversitat a les aules i unes dificultats més grans pel que fa a l'expressió oral i escrita han conduït a una opinió molt generalitzada entre el professorat: que els esforços s'han de centrar en la llengua i que per a la literatura queden molt poques hores.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES