Artículo La interacció oral entre mestre i alumnes
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta un estudi de cas que analitza la interacció oral entre mestre i alumnes en una aula d'educació primària. L'objecte d'estudi són les qüestions que formula un mestre novell en una classe de llengua a quart de primària atenent la doble funció que exerceixen: la gestió de l'aula i la construcció del coneixement. S'hi analitzen els tipus de preguntes que fa el docent i el seu rendiment com a estratègia didàctica per aprendre llengua. Els resultats mostren que la interacció oral per se té un valor relatiu de cara a l'aprenentatge. Per això s'hi proposen reflexions didàctiques sobre les condicions que haurien de garantir que les preguntes funcionessin com a estratègia de construcció de coneixement.FORMATOS DISPONIBLES
$ 48.03
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La lectura i l´escritura al cicle inicial. Propòsits i reptes
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions