Artículo La gestió del canvi des de l'equip directiu. Èxit o fracàs.
RESUMEN ARTíCULO

L'èxit en els processos de canvi d'una organització depèn d'una gestió correcta. Conèixer l'estat emocional del centre, mantenir una comunicació eficaç, implicar-hi tots els membres, seguir acuradament tot el procés i potenciar-hi el treball en grup en són els pilars bàsics. El director o la directora (equip directiu) és el catalitzador d'aquest procés. Del seu domini de l'àmbit tècnic i de l'àmbit de gestió de grups en dependrà l'èxit o el fracàs.

AUTORES
Santamaria Gili, Damià
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Valors i activitats físiques
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL