Artículo La formació permanent del professorat de ciències.
RESUMEN ARTíCULO

La recerca en ensenyament de les ciències no ha deixat d'evolucionar i cada vegada hi ha més estudis sobre com es poden aconseguir resultats més bons en els aprenentatges i sobre l'ús de noves estratègies i instruments. Tot i així, es comprova que és difícil que les activitats de formació permanent es tradueixin en canvis substancials i duradors en la pràctica d'ensenyar ciències. A l'article, s'hi plantegen algunes hipòtesis per explicar aquest fet i s'hi parla d'algunes propostes endegades a Catalunya perquè la formació permanent esdevingui una eina útil i transformadora de la pràctica.FORMATOS DISPONIBLES
$ 34,89
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Innovar en formació permanent.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL