Artículo La formació dels mestres i les mestres en organització escolar: una qüestió oberta.
RESUMEN ARTíCULO

Més enllà de les matèries que integren els plans d'estudis per a la formació dels mestres i les mestres, cal analitzar les cultures i subcultures que es troben al seu rerefons i que són trameses als nous professionals de l'educació. La formació en organització escolar possibilita aquesta anàlisi i la comprensió dels aspectes culturals del món educatiu ùen especial dels centresù i configura un eix formatiu nuclear.

AUTORES
Oliver Jaume, Jaume
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 35.68