Artículo La diversitat als mitjans de comunicació des d'un enfocament intercultural.
RESUMEN ARTíCULO

anàlisi crítica de la presència de la diversitat als mitjans de comunicació i, per finalitzar, fem una proposta didàctica per treballar, de manera activa i participativa, la interculturalitat i els mitjans de comunicació a les aules.

AUTORES
Sales Ciges, Auxiliadora
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 37.16