Artículo La discussió oral: arguments i fal·làcies.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article proposem una seqüència didàctica adreçada a l'educació secundària i orientada a l'ensenyament i aprenentatge d'un conjunt d'estratègies argumentatives aplicades al discurs oral. El reconeixement i l'anàlisi de diferents tipus d'arguments i dels procediments de caràcter falaç que apareixen en els discursos acadèmics, publicitaris, familiars, etc. que reben quotidianament els estudiants, els pot permetre reflexionar sobre l'eficàcia i la validesa dels arguments, així com de detectar les ambigüitats, els falsos raonaments, els enganys o els enunciats coercitius que acompanyen sovint les argumentacions i que s'utilitzen amb una intenció persuasiva. A més, aquesta reflexió constitueix un pas previ i necessari perquè els estudiants aprenguin a servir-se d'aquests mecanismes discursius d'una manera reflexiva i conscientFORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72