Artículo La didàctica de la llengua (les llengües) i la literatura.
RESUMEN ARTíCULO

L'objectiu de l'article és el de donar les idees clau que configuren la didàctica de la llengua i la literatura com un àmbit de coneixement i de recerca diferenciat d'àmbits afins com ara la lingüística, la pedagogia i la psicologia. El contingut del text s'articula en tres apartats: l'explicació del procés d'emergència i consolidació d'aquesta àrea del saber, la definició de l'objecte sobre el qual treballa i la presentació de les finalitats del seu estudi.FORMATOS DISPONIBLES
$ 101,72