Artículo La creativitat humana: un instrument transversal per a l'educació artística i literària.
RESUMEN ARTíCULO

La creativitat és una de les capacitats cognitives humanes més heterogènies i versàtils de la nostra condició mental. Aquest article presenta el contingut d'un projecte, anomenat LITART, que empra aquesta facultat com a instrument didàctic interdisciplinar per a les matèries del Batxillerat Artístic (àrees d'educació visual i plàs tica i de llengua i literatura). Així mateix, s 'introdueixen alguns elements teòrics i conceptuals sobre les bases psicològiques i pedagògiques necessàries per al desenvolupament i la realització del projectes artístics i literaris dins de l'aula. Es tracta, en definitiva, d'explorar i d'experimentar amb les eines compartides de l'aprenentatge artístic i literari més enllà de la visió passiva, històrica i mecànica de la creació artística i literària.

AUTORES
Reina González, Francesc


FORMATOS DISPONIBLES
$ 47,36
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES