Artículo La connexió i la construcció del text.
RESUMEN ARTíCULO

La connexió, com a mecanisme cohesiu fonamental per a la construcció del text, presenta diversos interrogants teòrics i descriptius amb repercussions importants per a l'ensenyament. En aquest article, comentem la definició de la connexió, la comparem amb els processos de referència i establim les semblances i les diferències que hi ha entre la composició oracional i la connexió textual. Ens centrem en l'estudi de la funció discursiva dels dos tipus de connexió i apuntem suggeriments per a treballar aquests aspectes a l'aula.

AUTORES
Cuenca Ordinyana, M. Josep


FORMATOS DISPONIBLES
$ 112,87