Artículo La competència oral a l'educació obligatòria
RESUMEN ARTíCULO

A l'article, hi defensem la necessitat de desenvolupar la capacitat dels alumnes per expressar-se oralment en una diversitat de registres i, en especial, els formals, perquè són els que faciliten la negociació i la construcció del coneixement. Aquesta capacitat es pot ensenyar i es pot aprendre amb una intervenció didàctica que, entre altres aspectes, equilibri la creació de situacions comunicatives a l'aula, amb la reflexió sobre l'ús de la llengua oral. Aquesta afirmació ens allunya dels plantejaments exclusivament espontaneistes del procés d'aprenentatge, segons els quals només cal crear situacions comunicatives perquè els alumnes, pel sol fet de parlar, millorin la seva competència oral. I també deixem de banda la idea que «parlar bé» depèn bàsicament d'un estil personal i d'unes habilitats innates que algunes persones posseeixen i d'altres, no.FORMATOS DISPONIBLES
$ 97,44
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La lectura i l´escritura al cicle inicial. Propòsits i reptes
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions