Artículo L'elecció escolar a debat: entre llibertat i equitat
RESUMEN ARTíCULO

L’elecció escolar és un element central de les polítiques educatives, amb una importància que no para d’augmentar a tots els països de l’OCDE, també a Catalunya. En aquest article es debaten conseqüències potencials de les polítiques relatives a l’elecció escolar, posant un èmfasi especial en la segregació, des d’una perspectiva comparada. Finalment, es discuteix la possibilitat de compatibilitzar els principis d’equitat i llibertat en les polítiques d’elecció escolar.FORMATOS DISPONIBLES
$ 34,40