Artículo L'art com a potenciador de coneixements i d'experiències en persones amb necessitat de suports específics.
RESUMEN ARTíCULO

L'art, per la varietat de continguts i significats que presenta i per les diversesmaneres com pot ser representat, ens ofereix nombroses alternatives d'anàlisi i de creació: podem investigar sobre el context històric i social de l'artista o del moment representat, explorar l'obra des d'un punt de vista formal, estudiar-ne els materials utilitzats, les tècniques emprades, etc. A partir de les obres d'art, podem crear nombroses situacions d'ensenyament-aprenentatge. La creació lliure amb persones amb necessitat de suports específics ens ofereix la possibilitat que elles aconsegueixin una sèrie d'habilitats personals i socials, necessàries per poder assolir un desenvolupament integral i harmònic.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Observar, fer i pensar des de l'educació visual i plàstica.
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL