Artículo IV Jornades Escoles 3-12.
RESUMEN ARTíCULO

A les primeres Jornades Escoles 3-12, realitzades l'any 2000, es va iniciar un camí amb la intenció de repensar l'escola des d'un saber professional compartit, fruit de la pròpia experiència i de les vivències, on la reflexió comuna i les diferents aportacions anessin marcant un projecte cap a una nova institució escolar. Amb aquesta fita de transformar el centre docent perquè doni resposta als reptes educatius de la nostra societat, i perquè serveixi per ajudar els infants a ser més i millors persones, any rere any s'han anat organitzant aquestes jornades, a fi que sigui possible compartir neguits, il·lusions, creences i projectes.FORMATOS DISPONIBLES
$ 61,04
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: IV Jornades Escoles 3-12
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL